Financijski izvještaj

Utiri

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM UDRUGE INVALIDA RADA ISTRE

01.01.2019. – 31.12.2019.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA

 1. Proračun Istarske županije                                                                           25.000,00
 2. Proračun grada/ općine:         Grad Pula, Grad Vodnjan,                            42.000,00

Općina Medulin, Općina

Fažana, Općina Marčana,

Općina Ližnjan

 • Donacije                                                                                                         2.000,00
 • Vlastiti prihodi ( članarina )                                                                         35.000,00
 • Vlastiti doprinos ( vrijednost volonterskog rada)                                        23.100,00

( broj sati x cijena jedinice – 33,00 kn/ sat – 20 volontera

   X 20 sati = 700 sati )

 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku                  30.000,00
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva                                            63.600,00

UKUPNO PRIHODI                                                                                            220.700,00

RASHODI

 1. Rashodi za zaposlene                                                                                  
 2. Plaća zaposlenika na neodređeno                                  52.300,00
 3. Plaća zaposlenika na određeno                          30.000,00
 4. Predavači, voditelji aktivnosti                           10.000,00                                

Ukupno                                                             92.300,00

 • Materijalni rashodi
 • Troškovi knjigovodstva                                      5.025,00
 • Troškovi koordinatora likovne                            4.500,00

i kreativne radionice

 • Troškovi volontera                                              5.000,00

Ukupno                                                             14.525,00

 • Rashodi za materijal i energiju
 • Uredski materijal                                                 5.000,00
 • Materijal za čišćenje                                            2.000,00
 • Električna energija                                              3.500,00
 • Pehari, medalje za sportska natjecanja                2.000,00
 • Oprema za likovnu radionicu                              1.500,00

Ukupno                                                               14.000,00

 • Rashodi za usluge
 • Usluge mobilnog telefona                                      700,00
 • Usluge interneta, telefona                                   3.000,00
 • Poštarina                                                             3.000,00
 • Prijevozne usluge ( km )                                    15.000,00
 • Usluge tekućeg održavanja                                 3.000,00

Ukupno                                                             24.700,00

 • Troškovi radionica, edukacija i rekreacije
 • Troškovi organizacije i provedbe rekreacije        4.500,00
 • Troškovi edukativnih radionica                          6.000,00
 • Trošak likovne radionice                                     1.000.00

Ukupno                                                               11.500,00

 • Ostali nespomenuti troškovi
 • Članarina HSUIR                                                           522,00
 • Državni biljezi, takse…                                       200,00
 • Troškovi UO, NO i Skupštine                          3.000,00
 • Izleti u HR i Italiju                                         10.000,00           

Ukupno                                                          13.722,00

UKUPNO RASHODI                                                                                       170.747,00

Predsjednik:

                                                                                                          Boris Jurevini