Financijski izvještaj

Utiri

FINANCIJSKI PLAN I PROGRAM

UDRUGE TJELESNIH I INVALIDA RADA ISTRE

01.01.2020. – 31.12.2020.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA

 • Proračun Istarske županije                                                                             30.000,00
 • Proračun gradova/ općina:      Grad Pula, Grad Vodnjan,         50.000,00                 

                                                           Općina Marčana, Općina Ližnjan

 • Donacije                                                                                                           4.000,00
 • Vlastiti prihodi ( članarina )                                                                           45.000,00
 • Vlastiti doprinos ( vrijednost volonterskog rada)                                           23.100,00

( broj sati x cijena jedinice – 33,00 kn/ sat – 20 volontera

   X 20 sati = 700 sati )

 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva                                              63.600,00

UKUPNO PRIHODI                                                                                    215.700,00

RASHODI

 1. Rashodi za zaposlene                                                                                    
 2. Plaća zaposlenika na neodređeno                        57.000,00
 3. Plaća zaposlenika na određeno                           36.000,00
 4. Predavači, voditelji aktivnosti                            10.000,00                          

Ukupno                                                              103.000,00

 • Materijalni rashodi
 • Troškovi knjigovodstva                                   5.700,00
 • Troškovi voditelja likovne  i kreativne radionice 4.500,00
 • Troškovi volontera                                    5.000,00

Ukupno                                                                15.200,00

 • Rashodi za materijal i energiju
 • Uredski materijal                                             5.000,00
 • Materijal za čišćenje                                        2.000,00
 • Električna energija                                    3.500,00
 • Pehari, medalje za sportska natjecanja            2.000,00
 • Oprema za likovnu radionicu                           1.500,00

Ukupno                                                               14.000,00

 • Rashodi za usluge
 • Usluge mobilnog telefona i interneta                      3.000,00
 • Poštarina                                                                  1.000,00
 • Prijevozne usluge  ( km ) 

Odlazak u Beč po donacije x4

Odlazak na sportske igre u RH

Loko vožnje predsjednika i članova UO          20.000,00         

 • Usluge tekućeg održavanja Udruge                        3.000,00

Ukupno                                                                  27.000,00

 • Troškovi radionica, edukacija i rekreacije
 • Troškovi organizacije, provedbe rekreacije i izleta  u RH i inozemstvo(kulturološki izleti) 19.500,00                                          
 • Troškovi edukativnih radionica                             1.000,00
 • Trošak likovne radionice (materijal)                     1.000.00

Ukupno                                                             21.500,00

 • Ostali troškovi
 • Članarina HSUIR                                              650,00
 • Državni biljezi, takse…                                   300,00
 • Troškovi U.O., N.O. i Skupštine                        3.000,00

                                                      Ukupno                                                              3.950,00

UKUPNO RASHODI                                                                              184.650,00

Predsjednik: Boris Jurevini