Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Utiri

Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim je mrežnim stranicama objavio Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Izvješće o osobama s invaliditetom sadrži prikaze općih socidemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno.

Sve obrade iz ovog izvještaja rađene su sa stanjem na dan 20. svibnja 2019. godine.

Izvješće možete preuzeti OVDJE

Veličina fonta
Prikaz boje stranice