Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Utiri

Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Hrvatski zavod za javno zdravstvo na svojim je mrežnim stranicama objavio Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj

Izvješće o osobama s invaliditetom sadrži prikaze općih socidemografskih parametara te podatke o vrstama oštećenja za Republiku Hrvatsku te za svaku županiju zasebno.

Sve obrade iz ovog izvještaja rađene su sa stanjem na dan 20. svibnja 2019. godine.

Izvješće možete preuzeti OVDJE