Izvještaj o radu

Utiri

  IZVJEŠĆE O RADU ZA 2017. godinu

  UDRUGE INVALIDA RADA ISTRE

01.01.2017. – 31.12.2017.

U 2017. godini Udruga invalida rada Istre nastavila je promicanjem osnovnih ciljeva odnosno promicanjem ljudskih prava i djelovanjem na izjednačavanje mogućnosti tjelesnih i invalida rada na ekonomskoj, socijalnoj, zdravstvenoj i pravnoj sigurnosti.

Povećanje broja članova Udruge je konstantno, što je rezultat kvalitetnog rada, ali i svakodnevnog povećanja broja osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

  VIZIJA, MISIJA, CILJEVI I NAČELA DJELOVANJA

Vizija:

Stvaranje društva jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom, posebno tjelesne i invalide rada, poštivanjem osnovnog ljudskog prava – prava na jednakost.

Misija:

Misija Udruge invalida rada Istre jest uključivanje što većeg broja tjelesnih i invalida rada u jedinstvenu humanitarnu organizaciju radi zaštite i promicanja zajedničkih ciljeva i interesa na području Istarske županije. Razvijanjem društvene svijesti o pravima i potrebama tjelesnih i invalida rada, ohrabrujemo, podržavamo i potičemo razvoj osoba s invaliditetom za sudjelovanje u svim segmentima društva.

Ciljevi Udruge:

 • promicanje ljudskih prava i djelovanje na izjednačavanje mogućnosti tjelesnih i invalida rada,
 • uključivanje što većeg broja osoba s invaliditetom u rad Udruge,
 • ekonomska, socijalna, zdravstvena i pravna sigurnost tjelesnih i invalida rada.

Prateći svoje ciljeve u 2017. godini, provodili smo slijedeće:

ČLANSTVO

Udruga je koncem 2017. godine brojala 751 člana sa područja cijele Istarske županije.

U 2017. godini učlanilo se 76 osoba, od kojih je najveći broj sa područja Grada Pule (51), dok su ostali novoupisani članovi sa područja slijedećih općina i gradova u Istarskoj županiji: Kanfanar (1), Medulin (7), Vodnjan (6), Žminj (3), Rovinj (1), Fažana (4), Marčana (1), Buzet (1) i Umag (1).

Svakodnevno se tajništvu obrati oko desetak osoba, što članova, što građana sa raznim pitanjima vezano za pomoć pri ostvarenju povlastica i prava, te načinom na koji se ista mogu ostvariti.

U 2017. godini, 355 članova uplatilo je godišnju članarinu u tajništvu, dok se više od 500 osoba  obratilo sa raznim upitima.

Održano je 7 sjednica Upravnog i Nadzornog odbora tijekom 2017. godine.

REALIZACIJA POVLASTICA I POMOĆI

U 2017. godini učlanili smo 76 osoba, a s obzirom na postotak tjelesnog oštećenja proizlaze slijedeće brojke:

 • 100 %             –           23,
 • 90 %               –             6,
 • 80 %               –             9,
 • 70 %               –             5,
 • 60 %               –             6 i
 • 40 %               –             2.

Osobama sa tjelesnim oštećenjem od 80 – 100 %  pomogli smo pri ostvarenju prava na besplatno zdravstveno dopunsko osiguranje ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti 100 % ), umanjenju telefonske pretplate, kod povlaštene radio i televizijske pretplate   ( u ovom slučaju je povlastica ograničena sa minimalnim oštećenjem organa za kretanje od 80 % i određenim bolestima ), povlasticama u gradskom i lokalnom prometu, članskim pogodnostima u HAK – u, oslobađanjem carine za vozila proizvedena izvan EU ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti 100 % ili najmanje 80 % na organe za kretanje ), oslobađanju godišnje naknade ( poreza ) za ceste pri registraciji osobnog automobila, oslobađanju plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ( most, tunel, vijadukt ( postotak tjelesnog oštećenja se mora odnositi na donje ekstremitete, 80 % i više )), podnošenjem Zahtjeva za izdavanjem znaka pristupačnosti ( parkiranje ) i povlasticama za putovanje željeznicom i brodom  ( povlastice ostvaruju tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70 % ).

Osobama sa tjelesnim oštećenjem ispod 80 % pomogli smo pri umanjenju telefonske pretplate, povlasticama u gradskom i lokalnom prometu, članskim pogodnostima u HAK – u, oslobađanju od godišnje naknade ( poreza ) za ceste pri registraciji osobnog automobila ( stupanj tjelesnog oštećenja mora biti minimalno 60 % koji ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta ), podnošenjem zahtjeva za izdavanjem znaka pristupačnosti ( parkiranje ( stupanj tjelesnog oštećenja  mora biti minimalno  60 % koji ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta )) i  povlasticama za putovanje željeznicom i brodom ( povlastice ostvaruju tjelesno invalidne osobe s oštećenjem organa za kretanje od najmanje 70 % ).

Na temelju medicinske dokumentacije i savjetovanja ( konzultacije ) sa Predsjednikom – gospodinom Borisom Jurevinijem, 19 novih članova je uputilo Zahtjev za utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zahtjevi su u procesu rješavanja.

 • Sprovedene su i konzultacije sa članovima koji nemaju dovoljna primanja, te smo pomogli pri ostvarivanju povlastica ovisno od općine u kojoj imaju prebivalište           ( oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, oslobađanje plaćanja javnobilježničke, upravne i sudske pristojbe, povlastice u gradskom i lokalnom prometu i pomoć ). Također smo pomogli pri popunjavanju i odgovorima na sva pitanja koja se odnose na člana i članove obitelji Zahtjeva za priznanje prava na doplatak za pomoć i njegu za odrasle osobe.
 • Posudionica ortopedskim pomagalima pomogla je članovima posudbom invalidskih kolica, električnim skuterom za osobe s invaliditetom, medicinskim madracima i stolicom za nuždu. Po potrebi članovi dolaze u Udrugu kako bi dobili uloške i pelene za inkontinenciju.
 • Članstvo u Udruzi invalida rada Istre omogućava besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici i čitaonici Pula. Popis članova Udruge za besplatno članstvo se prikuplja početkom tekuće godine i moguće je dodati nove članove sve do 30. lipnja. Za prijavu, članovi se trebaju obratiti tajnici. 

PROGRAMI I PROJEKTI u 2017. godini

Savjetovalište „ JEDNI ZA DRUGE “

Projekt je financiran sredstvima Grada Pule.

Savjetovalište „ JEDNI ZA DRUGE “ mjesto je pružanja konkretne pomoći putem savjetovanja odnosno pomoći pri ostvarivanju prava i povlastica na temelju stečene invalidnosti, odnosno pružanja pomoći pri ostvarivanju iste.

Projekt je formiran i kao potreba srodnih Udruga radi pomoći unaprjeđenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom i ostvarivanju njihovih prava.

Misija Savjetovališta „ Jedni za druge “ jest afirmacija razvoja zaštite osoba s invaliditetom imajući u visu osobu s invaliditetom kao pojedinca sa svim općim i specifičnim potrebama.

Položaj osoba s invaliditetom u našoj zemlji uređen je brojnim zakonskim i pod zakonskim aktima, te iz tog razloga odredbe vezane za prava osoba s invaliditetom mogu biti teško razumljive, a samim time ( bez stručne pomoći ) teško ostvarive.

Prema podacima „ Slike zdravlja Grada Pule 2015 – 2018. godine “ u Puli živi 8.535 osoba s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, odnosno 15 % stanovnika  Grada Pule. Zbog neke dugotrajne bolesti, invalidnosti ili starosti.

Na području Grada Pule u tretmanu Centra za socijalnu skrb – Pula, na dan 31. prosinac 2013. godine bilo je 2.211 osoba s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima i 1.784 ( 80,7 % ) odraslih osoba.

Sve navedeno ukazuje na potrebu formiranja projekta Savjetovališta za osobe s invaliditetom različitih problematika radi rješavanja problema nejednakosti i ne zadovoljavanja potreba osoba s invaliditetom i ostalih ranjivih skupina.

Svakodnevne su situacije u kojima su ugrožena prava ili sami korisnici ne mogu ostvariti ista. Osobe se suočavaju sa problemima, ali ne znaju kome bi se obratili radi zaštite ili ostvarivanja prava iz područja mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja. Samim time što će na jednom mjestu moći saznati kako ostvariti svoja prava i povlastice, pravovremeno se informirati i savjetovati o svim potrebnim pravima, može se pravovremeno reagirati na nadolazeće moguće probleme, te iste rješavati puno lakše, brže i jednostavnije u kontinuitetu, imajući potporu, a ne boreći se sami kao pojedinci kroz sustav.

Savjetovalište je namijenjeno osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji, korisnicima suradničkih Udruga, stručnjacima angažiranima u Udrugama na provođenju aktivnosti s korisnicima, te volonterima.

CILJEVI RADA

 • Pružanje besplatne stručne savjetodavne potpore osobama s invaliditetom i članovima njihovih obitelji;
 • Pružanje besplatne pravno savjetodavne pomoći na području mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja;
 • Pružanje besplatne kontinuirane pomoći pri ostvarivanju prava iz područja Socijalne skrbi Grada Pule;
 • Aktivno uključivanje mladih i drugih osoba u lokalnoj zajednici u volontiranje putem educiranja i povećanja svijesti mladih vezano za problematike osoba s invaliditetom;
 • Širenje suradničke mreže s drugim relevantnim institucijama i organizacijama na području zaštite prava osoba s invaliditetom i
 • Širenje suradnje s medijima radi destigmatizacije osoba s invaliditetom šire javnosti.

GLAVNE AKTIVNOSTI

 1. Program savjetovanja i pomoći – pomoć pri ostvarivanju prava i povlastica putem ispunjavanja Zahtjeva za ostvarivanje postotka tjelesnog oštećenja, ispunjavanje različitih obrazaca za ostvarivanje povlastica na temelju invalidnosti ( pravo na znak pristupačnosti, umanjenje telefonske i televizijske pretplate i drugo ).
 • Individualno savjetovanje – pomoć i individualno savjetovanje vezano za ostvarivanje prava na području mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja u suradnji sa stručnjacima – pravna služba Hrvatskog Saveza udruga invalida rada, izvršni direktor dipl. iur. Leke Sokolaj ( pisanje pravnih podnesaka vezano za ostvarivanja prava na mirovinu i slično ).
 • Info – telefonska linija – u suradnji sa volonterima, jedanput mjesečno, kontaktirali su se članovi Udruge kao i članovi partnerskih organizacija ( Društvo multiple skleroze Istarske županije i Lige protiv raka ) radi evidencije, te eventualne revizije postotka i objašnjenja vezano za novitete kod prava osoba s invaliditetom.
 • Grupno savjetovanje i podrška obitelji – održali smo Okrugli stol sa temom „ Ugovora o doživotnom uzdržavanju “ i „ Osobe s invaliditetom na tržištu rada “.
 • Informiranje liječnika obiteljske medicine – volonteri su dijelili promotivne letke sa uputama kako pristupiti Zahtjevu za utvrđivanje postotka tjelesnog oštećenja, te ostvarivanju prava i povlastica na temelju invalidnosti u ordinacijama liječnika obiteljske medicine na području Grada Pule.
 • Radionice o zdravim životnim navikama
 • Predavanje dr. sc. Julijane Franinović Marković dr. med., neurolog vezano za važnost prevencije moždanog udara. Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada Istre dana 06.10.2017. godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.
 • Predavanje dipl. iur. Leke Sokolaj vezano za prava i zaštitu osoba s invaliditetom i novitetima u zakonima. Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada Istre dana 24.11.2017. godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.
 • Predavanje dr. Vesna Vrban Sever o metodama vještačenja tjelesnog oštećenja. Predavanje je održano u prostorijama Udruge invalida rada Istre dana 13.12.2017. godine na adresi Tomasinijeva 11, Pula.

GERONTO SERVIS ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Program je financiran sredstvima Istarske županije, Grada Pule, Grada Vodnjana i Općinom Medulin.

Program je doprinio razvoju dopunskih i alternativnih socijalnih usluga namijenjenih osobama s invaliditetom kroz veću dostupnost i proširenje postojećih socijalnih usluga koje nudi javni sektor u Istarskoj županiji sa svrhom unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, te stvaranja uvjeta osobama s invaliditetom kako bi mogle nastaviti živjeti u svojoj lokalnoj zajednici, odnosno prevencija institucionalizacije.

Ciljane skupine korisnika su osobe s invaliditetom od 80 – 100 % tjelesnog oštećenja, starije životne dobi, te imaju potrebu prijevoza na terapije, usluge pomoći i njege u kući, usluge savjetovanja i pomaganja pojedincu i obitelji, te zabavno edukativne usluge radi integracije    ( obilježavanje rođendana i prazničkih zanimacija, informatička učionica i slično ).

Cilj je formiranje specijaliziranog servisa usluga, te osiguravanje podrške osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima radi veće socijalne integracije i resocijalizacije ove populacije u društvenu zajednicu.

Način i uvjeti pružanja usluga precizno su definirani Protokolom, načinima i uvjetima pružanja socijalnih usluga Udruge invalida rada Istre, a u skladu sa Standardima kvalitete socijalnih usluga.

Usluge su pružale 3 geronto domaćice i koordinatori. Geronto domaćice su dnevno obilazile  3 – 5 korisnika, te su bile raspoređene po svim Općinama u Istarskoj županiji kako bi potrebiti  članovi bili zastupljeni ovisno o samim potrebama. Za korisnike su sve usluge bile besplatne.

Zbog gore navedenog, ispunjeni su očekivani rezultati programa. Korisnici su stekli veću samostalnost i neovisno življenje uz veću dostupnost usluge osobama s invaliditetom u Istarskoj županiji.

ZAKONSKE INICIJATIVE

U suradnji sa HSUIR u kojem postoji i djeluje služba pravne pomoći kroz cijelu godinu, našim smo članovima omogućili besplatnu pravnu pomoć i savjetovanja koja su obuhvaćala niz raznih područja vezanih uz pitanja mirovinskog i/ ili zdravstvenog osiguranja, invalidskog osiguranja, radnog odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, stambenih odnosa, imovinsko pravnih pitanja, te pitanja vezano za povlastice osoba s invaliditetom.

Sastavni dio pravne pomoći i savjetovanja čini sastavljanje tužbi, žalbi, raznih podnesaka ili predstavki, kao i drugih usmenih i pismenih intervencija u korist zaštite tjelesnih i invalida rada.

Predsjednik Udruge, inače i član predsjedništva odbora Hrvatskog Saveza udruga invalida rada sudjelovao je na sjednicama predsjedništva HSUIR i mnogim javnim tribinama tijekom 2017. godine.

Tajnica je sudjelovala u „ Dnevnom boravku Rojca “ na edukaciji za volontere koju su vodile trenerice Udruge za razvoj civilnog društva SMART Zvijezdana Schulz Vugrin i Slađana Novota u sklopu projekta „Volontiranje – prilika za nove kompetencije“. Osobe s invaliditetom kroz devetodnevnu edukaciju stekle su kompetencije iz područja volonterstva, neprofitnog menadžmenta i poduzetničkih vještina, a sada im slijedi i stjecanje praktičnog iskustva kroz volonterski angažman u zajednici.

Tajnica je sudjelovala i na edukaciji „ Pisanje projektnog prijedloga “.

OSTALO

U 2017. godini zbog nedostatka sredstava, nažalost nije nastavila sa radom kreativna radionica „ Rože i fjori “ koja je nužno potrebna ženskim članicama Udruge, ali su sredstva planirana za 2018. godinu.

U prostorijama Udruge invalida rada Istre nastavili smo sa geronto vježbama pod stručnim vodstvom fizioterapeuta tokom cijele godine, izuzev mjeseca srpnja i kolovoza, 2 puta tjedno.

Podijelili smo i više od 6 tona jabuka; odrađeno je preko 400 sati volontiranja ( Ukupan broj volontera uključenih u organizirano volontiranje je 26, a od toga prema spolu 15 žena i 11 muškaraca. ).

Obnovljena je suradnja sa Gradskom knjižnicom i čitaonicom Pula za 2017. godinu, što za članove znači besplatno posuđivanje knjiga. Brojni građani su donirali knjige i našoj Udruzi, tako da i u sklopu Udruge postoji mogućnost besplatnog posuđivanja knjiga.

                                                                                                          Predsjednik Udruge: Boris Jurevini

Veličina fonta
Prikaz boje stranice