NOVI MODEL OBITELJSKIH MIROVINA OD 01. SIJEČNJA 2023. – PRAVO NA ISPLATU DIJELA OBITELJSKE MIROVINE

Utiri

NOVI MODEL OBITELJSKIH MIROVINA OD 01. SIJEČNJA 2023. – PRAVO NA ISPLATU DIJELA OBITELJSKE MIROVINE

Zbog povećanog interesa javnosti u vezi s promjenama koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, posebno u djelu koji se odnosi na ostvarivanje prava na isplatu dijela obiteljske mirovine, radi što boljeg i jasnijeg informiranja naših korisnika, ističemo sljedeće.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine potrebno je da su mu priznata oba prava(pravo na osobnu mirovinu– starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu i pravo na obiteljsku mirovinu).


Što korisnici trebaju učiniti?

  1. korisnici kojima su već ranije priznata oba prava: pravo na osobnu mirovinu (starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku) i pravo na obiteljsku mirovinu, trebaju podnijeti samo zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  2. korisnici kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu – trebaju podnijeti zahtjev za priznanje prava na osobnu mirovinu (starosnu, prijevremenu starosnu ili invalidsku) i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine
  3. korisnici kojima je priznato pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu ili invalidsku mirovinu – trebaju podnijeti zahtjev za priznanje prava na obiteljsku mirovinu i zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine.

Podnošenje zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine nije vremenski ograničeno, a izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju propisani su uvjeti za isplatu dijela obiteljske mirovine kao i datum od kada pripada isplata istog.

Korisniku obiteljske mirovine koji nije ostvario pravo na osobnu mirovinu isplata dijela obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za osobnu mirovinu.(korisnici pod 2, u naprijed navedenom tekstu)

Korisnik kojem je priznato pravo na osobnu mirovinu ima pravo na isplatu dijela obiteljske mirovine od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za šest mjeseci unatrag, ali najranije od dana ispunjenja uvjeta za stjecanje tog prava. (korisnici pod 3, u naprijed navedenom tekstu)

Iznimno od navedenog, korisniku osobne mirovine koji je i jedini korisnik obiteljske mirovine, a koji zahtjev za isplatu dijela obiteljske mirovine podnese najkasnije do 31. prosinca 2023. godine dio obiteljske mirovine pripada od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva i za 12 mjeseci unatrag, a najranije od
01. siječnja 2023. godine. (korisnici pod 1, u naprijed navedenom tekstu)


Uvjeti za priznanje prava na isplatu dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu (starosnu, prijevremenu starosni ili invalidsku), su sljedeći:

  •  » navršenih 65 godina života preživjelog bračnog/izvanbračnog druga/životnog partnera
  •  » udovica/udovac je jedini korisnik obiteljske mirovine i ispunjava propisane uvjete za stjecanje prava na obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u ili drugom posebnom propisu o mirovinskom osiguranju
  •  » ukupna svota mirovina iz obveznog mirovinskog osiguranja u Republici Hrvatskoj (I. i II. stup) ne prelazi iznos od 80 aktualnih vrijednosti mirovine (80 x AVM, koji od 1. srpnja 2022. iznosi 77,65 kn = 6.212,00 kn odnosno 824,47 eura).

Prava iz mirovinskog osiguranja osobna su prava i za svakog se osiguranika vodi upravni postupak u kojem se utvrđuje što je za osiguranika povoljnije. U tom postupku po službenoj dužnosti vodi se briga o tome da stranka ostvari sva prava koja joj po zakonu pripadaju i da ostvareno pravo bude najpovoljnija opcija za korisnika. U slučaju mogućnosti izbora dvije opcije (starosne, prijevremene starosne ili invalidske mirovine i dijela obiteljske mirovine ili samo obiteljske mirovine) HZMO vodi računa da u isplatu stav najpovoljniju svotu mirovine za korisnika.

Napominjemo, sve obiteljske mirovine povećane su od 01. siječnja 2023. godine za 10%. Povećane mirovine bit će isplaćene u veljači 2023. godine (za siječanj 2023. godine), a povećanje će ići automatski (bez donošenja rješenja), što znači da korisnici za navedeno povećanje ne trebaju podnositi zahtjev. Na isti način, najniža mirovina povećana je za 3%.
Za sve savjete u vezi s ostvarivanjem prava prema ZID ZOMO-u korisnici se mogu obratiti pravnim savjetnicima u područnim službama/uredima HZMO-a, kao i putem redovnih komunikacijskih kanala (info telefoni 4595-011 i 4595-022web-obrazac).

Izvor: HZMO