O udruzi

Utiri

Udruga tjelesnih i invalida rada Istre osnovana je 1968. godine. Tijekom godina mijenjala su se imena Udruge i broj članova. Danas Udruga broji 751 člana. Od samih početaka djelovanje Udruge temelji se na pružanju socijalnih usluga članovima s ciljem unaprjeđenja kvalitete života invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom.

U suradnji s Hrvatskim savezom udruga invalida rada i kao jedna od temeljnih članica Saveza omogućava svom članstvu besplatno pravno savjetovanje. Udruga provodi niz projekata i programa s ciljem pružanja pomoći našim članovima i podizanju kvalitete života u lokalnoj zajednici.

Više o nama možete saznati na našoj web stranici .

Tajnica: Marta Jukopila Brenko

Predsjednik : Boris Jurevini