Projekti i programi

Utiri

NAZIV PROJEKTA / INSTITUCIJA                                              

Geronto servis za osobe s invaliditetom   Istarska županija – Regione Istriana

  • Grad Pula – Pola
  • Grad Vodnjan – Dignano
  • Općina Medulin
  • Općina Ližnjan – Lisignano
  • Općina Fažana

Kreativna radionica – geronto servis za osobe s invaliditetom      

  • Općina Marčana

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Grad Pula – Pola

  • Savjetovalište „Jedni za druge“

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom

  • ” UNAPREĐENJE KVALITETE, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE SKRBI OSOBA S INVALIDITETOM “